Groepsverzekering (IPT)

De groepsverzekering kan vergeleken worden met een uitgesteld salaris bij de pensioenleeftijd dat wordt belast aan een voorkeurtarief. Het kan een interessant alternatief zijn voor een loonsverhoging want die brengt belastingen en sociale bijdragen met zich mee. Het is ook een goede manier om de loyaliteit van werknemers te vergroten.

De groepsverzekering werd in 2005 herdoopt tot IPT en laat toe werknemers een extralegaal voordeel aan te bieden. De betaling is niet verplicht maar iedereen die in een bedrijf werkt en een regelmatig maandelijks salaris krijgt, kan ervan genieten, ongeacht die werknemer of zelfstandige is. Een IPT heeft heel wat fiscale en sociale voordelen: voor de werkgever is een IPT volledig aftrekbaar en niet onderhevig aan patronale bijdragen en de werknemer die er zijn persoonlijke premies in stort geniet van een voordelig belastingtarief. De zelfstandige tenslotte kan een aanvullend pensioen opbouwen dat op het einde van zijn carrière van een voorkeurtarief geniet.

De IPT dekt een aanvulling op het wettelijk pensioen, een kapitaal dat aan de familie wordt gestort in geval van overlijden, een hospitalisatieverzekering, een vrijstelling van betaling van de premies in het geval van arbeidsongeschiktheid, een rente in het geval van salarisverlies tengevolge van een ziekte of een ongeval, een aanvullend overlijdenskapitaal tengevolge van een overlijden door ongeval.

De regel van de 80% beperkt het kapitaal dat u kunt inschrijven. Dit hangt af van uw burgerlijke staat, uw maandelijks inkomen, uw wettelijk pensioen of het aantal jaren van uw carrière. Elke verandering die een invloed heeft op een van deze parameters, heeft ook invloed op de berekening. In sommige gevallen kan men een wettelijk voorschot toekennen voor het kopen van vastgoed of om verbouwingen uit te voeren.

 

Kantoor Bonheiden

Muizensteenweg 6
2820 Bonheiden
Tel: 015 51 13 13
Bonheiden@nvgoris.be

Kantoor Duffel

Hoogstraat 380
2570 Duffel
Tel: 015 30 75 60
Duffel@nvgoris.be

Kantoor Mechelen

Hoogstraat 32
2800 Mechelen
Tel: 015 42 38 15
Mechelen@nvgoris.be

Kantoor Kontich

Kon. Astridlaan 74
2550 Kontich 
Tel 03 458 30 37 
Kontich@nvgoris.be 

Kantoor Edegem

Hovestraat 32
2650 Edegem
Tel: 03 457 38 50
Edegem@nvgoris.be

Groep Goris Bank, ondernemingsnummer 0435.458.140, FSMA 28496 B
Groep Goris Verzekeringen, ondernemingsnummer 0412.785.181, FSMA 42575 A
 
  facebook  linkedin instagram