Zakelijke rechtsbijstand

In de zakenwereld kan een geschil snel voorkomen. En kosten kunnen snel oplopen: advocaat-, gerechts-, procedure-, juridische kosten... Misschien wordt het zelfs zo duur dat u uw rechten niet eens wenst te doen gelden. Tenzij u over een globale rechtsbijstandverzekering beschikt die uw bedrijf zal ondersteunen en het quasi vrijstelt van de financiële gevolgen van een geschil. 

Er bestaan twee soorten rechtsbijstandverzekeringen: de eenvoudige en de uitgebreide.

De eerste is vaak een bijkomende waarborg van een andere polis (auto, brand...). U wordt dan ook enkel voor geschillen met betrekking tot die polis gedekt. De tweede is een specifieke rechtsbijstand. Ze wordt onafhankelijk van een andere verzekering onderschreven en kan aan uw eigen specifieke behoeften en de specifiteiten van uw bedrijf aangepast worden. 

De uitgebreide waarborg kan zowat alle soorten geschillen dekken en op meerdere vlakken tussenkomen zoals minnelijke schikking, gerechtskosten, bijstand bij administratieve geschillen, fondsen voorschieten, vervoerkosten om voor een buitenlandse rechtbank te verschijnen... 

Zelfstandigen en kmo's kunnen zich dus moeiteloos tegen een hele reeks onvoorziene gebeurtenissen en gerechtsproblemen beschermen. Diverse domeinen worden gedekt: civiele procedures, strafrechterlijke verdediging, insolvabiliteit van derden, administratief recht, fiscaal recht... Zonder rekening te houden met eventuele conflicten met leveranciers of ontevreden klanten, een ontslagen werknemer en andere mogelijke situaties.

Bent u het slachtoffer van een geschil, dan zal de maatschappij zijn best doen om het conflict in der minne op te lossen, in uw eigen belang. Dat is het geval van 80 % van de dossiers. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt de zaak voor de rechtbank gebracht op kosten van de maatschappij (binnen de eventuele limieten die in het contract bepaald worden). U bent ook vrij in de keuze van uw advocaat. Aan de andere kant, indien u de schikking in der minne niet eerlijk vindt of de uitkomst u niet bevalt, kunt u deze betwisten en een advocaat inhuren. Als hij denkt dat het de moeite waard is om de zaak voor de rechter te brengen, zal de verzekeraar de kosten op zich nemen.

Kantoor Bonheiden

Muizensteenweg 6
2820 Bonheiden
Tel: 015 51 13 13
Bonheiden@nvgoris.be

Kantoor Duffel

Hoogstraat 380
2570 Duffel
Tel: 015 30 75 60
Duffel@nvgoris.be

Kantoor Mechelen

Hoogstraat 32
2800 Mechelen
Tel: 015 42 38 15
Mechelen@nvgoris.be

Kantoor Kontich

Kon. Astridlaan 74
2550 Kontich 
Tel 03 458 30 37 
Kontich@nvgoris.be 

Kantoor Edegem

Hovestraat 32
2650 Edegem
Tel: 03 457 38 50
Edegem@nvgoris.be

Groep Goris Bank, ondernemingsnummer 0435.458.140, FSMA 28496 B
Groep Goris Verzekeringen, ondernemingsnummer 0412.785.181, FSMA 42575 A
 
  facebook  linkedin instagram