Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ)

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers kunnen een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen afsluiten, meer bekend onder de afkorting VAPZ. Net als met pensioensparen, bestaan er maximale toegestane bedragen om van de fiscale aftrekbaarheid te kunnen genieten. Deze bedragen worden elk jaar herzien.

Voor een klassiek VAPZ, dat een pensioenkapitaal op eindtermijn voorziet, mogen zelfstandigen maximaal 8,17% van de inkomsten waarop ze sociale bijdragen betaald hebben, storten. Het plafond voor 2014 bedraagt € 3.027,09. De minimumpremie bedraagt € 100. 

Inkomsten van drie jaar geleden

De maximale premie wordt dus berekend op basis van uw inkomsten van drie jaar geleden. Wat moet u doen indien u pas als zelfstandige aan de slag bent? In werkelijkheid is er geen probleem: als beginnende zelfstandige kunt gerust u een VAPZ afsluiten en het bedrag dat u dan stort hangt van twee parameters af: uw statuut en de sociale bijdragen die u betaalt. 

  • Indien u zelfstandige in hoofdberoep bent sinds minder dan drie jaar en u de minimumbijdrage betaalt, dan mag u maximaal 8,17% van het fictieve referte-inkomen voor beginnende zelfstandigen storten, wat neerkomt op € 1.048,26 per jaar.
  • Indien u zelfstandige in hoofdberoep bent sinds minder dan drie jaar en u vrijwillig hogere sociale bijdragen betaalt, berekend op een geschat inkomen, dan mag u maximaal 8,17% van het geschatte inkomen storten, met een maximum van € 3.027,09 per jaar.
  • Indien u zelfstandige in bijberoep bent sinds minder dan drie jaar, dan mag u maximaal 8,17% van het geschatte inkomen storten (voor zover dat gelijk of hoger is dan € 12.830), met een maximum van € 3.027,09 per jaar.

Let op: premies geven niet enkel recht op fiscale voordelen. De zelfstandige kan namelijk ook minder sociale bijdragen betalen.

 

Kantoor Bonheiden

Muizensteenweg 6
2820 Bonheiden
Tel: 015 51 13 13
Bonheiden@nvgoris.be

Kantoor Duffel

Hoogstraat 380
2570 Duffel
Tel: 015 30 75 60
Duffel@nvgoris.be

Kantoor Mechelen

Hoogstraat 32
2800 Mechelen
Tel: 015 42 38 15
Mechelen@nvgoris.be

Kantoor Kontich

Kon. Astridlaan 74
2550 Kontich 
Tel 03 458 30 37 
Kontich@nvgoris.be 

Kantoor Edegem

Hovestraat 32
2650 Edegem
Tel: 03 457 38 50
Edegem@nvgoris.be

Groep Goris Bank, ondernemingsnummer 0435.458.140, FSMA 28496 B
Groep Goris Verzekeringen, ondernemingsnummer 0412.785.181, FSMA 42575 A
 
  facebook  linkedin instagram