Pensioensparen

De vergrijzing en de financiële crisis gaan hand in hand met de nood om langer te werken. Maar ook en vooral met de dalende pensioenen waavan we zullen kunnen "genieten" eenmaal we die leeftijd bereikt hebben. We moeten dus hoe langer hoe meer zelf zorgen voor ons appeltje voor de dorst.

Het pensioen dat we later zullen ontvangen, kan opgesplitst worden in 4 pijlers:

  • Wettelijk pensioen
  • Pensioen opgebouwd door de werkgever (pensioenplan, groepsverzekering,...)
  • Pensioen opgebouwd door onszelf in producten die fiscaal gunstig zijn (pensioensparen of langetermijnsparen) ook aangemoedigd vanuit de overheid, en voor 30% van het maximumbedrag fiscaal aftrekbaar
  • Zelf sparen en beleggen met het oog op uw pensioen

wedo4you

Wat doen wij voor u?
Op basis van een analyse van uw spaarcapaciteit en de inschatting van het risico dat u wil nemen op uw rendement en op uw kapitaal stellen wij een ideale mix samen van de formules waarbinnen u kan sparen. (Zie fiscaal sparen en Vrij sparen.)Op basis van een geschat rendement, geven wij u op voorhand een voorstelling van wat u ongeveer kan verwachten op pensioenleeftijd. En geven wij u een goed beeld op het belastingvoordeel dat u jaarlijks zal genieten.

Kantoor Bonheiden

Muizensteenweg 6
2820 Bonheiden
Tel: 015 51 13 13
Bonheiden@nvgoris.be

Kantoor Duffel

Hoogstraat 380
2570 Duffel
Tel: 015 30 75 60
Duffel@nvgoris.be

Kantoor Mechelen

Hoogstraat 32
2800 Mechelen
Tel: 015 42 38 15
Mechelen@nvgoris.be

Kantoor Kontich

Kon. Astridlaan 74
2550 Kontich 
Tel 03 458 30 37 
Kontich@nvgoris.be 

Kantoor Edegem

Hovestraat 32
2650 Edegem
Tel: 03 457 38 50
Edegem@nvgoris.be

Groep Goris Bank, ondernemingsnummer 0435.458.140, FSMA 28496 B
Groep Goris Verzekeringen, ondernemingsnummer 0412.785.181, FSMA 42575 A
 
  facebook  linkedin instagram